www.ChoubShomal.com

Tel:+98 17 91011815 /+98 21 88301815

انتخاب شرکت به عنوان صادرکننده برگزیده استان گلستان

شرکت صنعت چوب شمال به عنوان صادرکننده برگزیده استان گلستان در سالهای 1400 و 1401 معرفی شد

شرکت صنعت چوب شمال به عنوان صادرکننده برگزیده استان گلستان در سالهای 1400 و 1401 معرفی شد. به همین مناسبت در مراسمی که در روز پنجشنبه مورخه 22/04/1402 با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران و تنی چند از مسئولین استانی در محل سالن شهید رجایی استانداری گلستان برگزار گردید از شرکت صنعت چوب شمال و سایر شرکتهای برتر استان در زمینه صادرات با اهدای تندیس و لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.

این موفقیت بزرگ را به خانواده بزرگ شرکت صنعت چوب شمال و کلیه سهامداران و ذینفعان شرکت تبریک عرض نموده و موفقیت روزافزون شرکت را در همه عرصه های تولید و سازندگی از خداوند منان خواسته و خواهانیم