www.ChoubShomal.com

Tel:+98 17 91011815 /+98 21 88301815

صعود به قله دماوند

در ادامه اقدامات فرهنگی و ورزشی شرکت صنعت چوب شمال، آقای مهدی عبدی...

در ادامه اقدامات فرهنگی و ورزشی شرکت صنعت چوب شمال، آقای مهدی عبدی از پرسنل واحد برق شرکت در روز جمعه مورخه 11/06/1401 با صعود به قله دماوند و به اهتزاز در آوردن پرچم صنعت چوب شمال بر روی این قله در بخش فرهنگی و ورزشی شرکت باعث افتخار آفرینی شدند. این موفقیت بزرگ را به ایشان، خانواده بزرگ شرکت صنعت چوب شمال و کلیه سهامداران و ذینفعان شرکت تبریک عرض نموده و آرزوی توفیق و سلامتی برای نامبرده و همه زحمتکشان این مرز و بوم از خداوند متعال مسئلت داریم.