www.ChoubShomal.com

Tel:+98 17 91011815 /+98 21 88301815

آگهی جذب نیرو

شرکت صنعت چوب شمال در نظر دارد از طریق پیمانکاری تأمین نیرو نسبت به جذب نیرو در رشته های ......

شرکت صنعت چوب شمال در نظر دارد از طریق پیمانکاری تأمین نیرو نسبت به جذب نیرو در رشته های مهندسی مکانیک، مهندسی برق، مهندسی صنایع چوب و حسابداری اقدام نماید.

برای آگاهی از شرایط و نحوه جذب نیرو فایل ذیل را دانلود فرمایید.